Reklama

MPAY (MPY): Zakończenie subskrypcji akcji serii M

Zarząd mPay S.A. (mPay, Spółka) w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii M wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 października 2015 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii M („Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 7 października 2015 roku, informuje, że:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 października 2015 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 listopada 2015 roku. Umowa objęcia akcji serii M została zawarta w dniu 23 listopada 2015 roku.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii M, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała od 4.000.000 do 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii M zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii M zostały zaoferowane 8 (słownie: ośmiu) podmiotom w trybie subskrypcji prywatnej.


8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Ponieważ emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z 1 (słownie: jednym) inwestorem.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii M nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


Łączne koszty emisji akcji serii M wyniosły 53.758,00 zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12.500,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 17.000,00 zł,

d) promocji oferty: 0,00 zł,

e) inne koszty, w tym związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wyniosły: 24.258,00 zł.


Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii M w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej. Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w kapitale zapasowym


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Orzechowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »