Reklama

AUTOSPA (ASP): Zakończenie subskrypcji akcji serii O, przydział akcji/Closure of the subscription of series O, allotment of the shares - raport 6

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, że emisja akcji serii O, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/12/2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2014 r., doszła do skutku.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji zamkniętej.


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

- data rozpoczęcia subskrypcji - 23 stycznia 2015 r.

- data zakończenia subskrypcji - 9 lutego 2015 r.


2) Data przydziału akcji:

- 23 lutego 2015 r. - przydział Akcji Serii O objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

Reklama

- 26 lutego 2015 r. - przydział akcji dokonany przez Zarząd Emitenta w ramach uprawnienia wynikającego z art. 436 §4 k.s.h.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.361.213 akcji zwykłych na okaziciela serii O


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

W transzy zapisów podstawowych i dodatkowych nie wystąpiła stopa redukcji.

W transzy zapisów na zaproszenie Zarządu w trybie art. 436 §4 k.s.h nie wystąpiła stopa redukcji.


5) Liczba akcji serii O, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.361.213


6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2.00 zł


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 57 w transzy zapisu podstawowego,

- 11 w transzy zapisu dodatkowego.


8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 57 w transzy zapisu podstawowego,

- 11 w transzy zapisu dodatkowego.

- 4 w transzy akcji przydzielonych przez Zarząd w trybie art. 436 §4 k.s.h.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii O nie uczestniczyli subemitenci.


10) Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji serii O wyniesie maksymalnie około 57.000,00 zł netto, w tym:

- sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa doradcy finansowego, koszty oferowania - ok. 41.000,00 zł

- koszty opłat administracyjnych, opłat notarialnych, podatków i innych – ok 16.000,00 zł.


Koszty związane z emisją obniżą wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Management Board of Auto-Spa S.A. (“Company”) hereby informs that subscription of series O, pursuant to resolution no 4/12/2015 of an Extraordinary Meeting of the Shareholders of December 18, 2014, has come to fruition. Subscription was carried out in kind of closed procedure.


1) Date of announcement and closure of the subscription:

- subscription announcement day – January 23, 2015 r.

- subscription closure day – February 9, 2015 r.


2) Allotment day:

- February 23, 2015 – allotment of series O shares acquired in the range of the pre-emptive rights and additional subscriptions,

- February 26, 2015 – allotment of the shares acquired in the range of Management Board Invitation, pursuant to Article 436 §4 of the Commercial Code.


3) Number of shares in the range of the subscription: 1.361.213 ordinary bearer shares of series O


4) The rate of reduction in particular tranches, where even in one tranche, the number of allotted Financial Instruments was lower than a number of subscribed financial instruments:

There was no rate of reduction in basic and additional subscription.

There was no rate of reduction within Management Board Invitation, pursuant to Article 436 §4 of the Commercial Code.


5) Number of series O shares which have been allotted in the range of the subscription: 1.361.213


6) Issue price for one share: PLN 2.00


7) Number of investors who subscribed the shares in particular tranches:

- 57 under the tranche of basic subscription,

- 11 under the tranche of additional subscription


8) Number of investors which shares have been allotted under the subscription in particular tranches:

- 57 under the tranche of basic subscription,

- 11 under the tranche of additional subscription,

- 4 under the shares acquired in the range of Management Board Invitation, pursuant to Article 436 §4 of the Commercial Code.


9) Names (companies) of underwriters which acquired shares in the range of underwriting agreement:

None of the underwriters took part in series O shares offer.


10) According to Management Board of the Issuer, maximum cost of series O shares public offering will be c.a. PLN 57,000,00 net, including:

- Preparing the Memorandum, offering, legal services, financial advisor services, offering cost - c.a. PLN 41.000,00 net,

- cost of administrative fees, notary fees, taxes and others – c.a. PLN 16.000,00 net.


Costs connected with the issue will reduce the amount of the supplementary capital resulting from the excess of the issue price over the nominal value of the shares.


Legal basis:

§4 item 1 of the Appendix 3 to the Alternative Trading System – „Current and periodical information in the Alternative Trading System NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Jaremkiewicz - Członek Zarządu
Aleksandra Kołaczyńska - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »