Reklama

01CYBATON (01C): Zakończenie subskrypcji akcji serii W O1CYBERATON S.A.

Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" / „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii W Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii W została otwarta w dniu 22 września 2015 r.

Subskrypcja akcji serii W została zakończona w dniu 28 października 2015 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

28 września 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii W.

4. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono 30.000.000 akcji serii W.

5. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

W ramach subskrypcji akcje serii W były obejmowane po cenie 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy).

6. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte w poszczególnych transzach:

Akcje serii W zostały zaoferowane w jednej transzy jednemu podmiotowi.

7. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

Akcje serii W zostały przydzielone w jednej transzy jednemu podmiotowi.

8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii W.

9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty:

12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych);

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii W;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie dotyczy – subskrypcja była przeprowadzona przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej, z która nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego;

d) promocji oferty:

nie dotyczy – w związku z oferowaniem akcji serii W w drodze subskrypcji prywatnej, Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382),

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), mając na uwadze, że akcje serii W były emitowane po wartości nominalnej, rozliczenie kosztów ich emisji, w księgach rachunkowych Emitenta, odbyło się poprzez zaliczenie tych kosztów do kosztów finansowych.


Podstawa prawna:

Podstawa Prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Ziółek - Prezes Zarządu
Marcin Orzechowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »