GKSKAT (GKS): Zakończenie subskrypcji akcji serii Y spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach - raport 9

Zarząd Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach powziął w dniu dzisiejszym informację o podpisaniu przez Miasto Katowice w dniu 17.04.2018 r. umowy objęcia akcji serii Y oraz informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii Y wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. nr 1/03/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Y i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii Y miała charakter prywatny i skierowana została do jednego podmiotu – Miasta Katowice.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 marca 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 18 kwietnia 2018 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 4 800 000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii Y zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

6a) Sposób pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):

Akcje serii Y zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii Y zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa objęcia akcji serii Y została zawarta z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii Y nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty emisji akcji serii Y wyniosły 30.141,00 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty (w tym koszty podjęcia aktu notarialnego) – 30.141,00 złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,

- promocja oferty: 0 złotych.

z czego kwota 6.180,00 złotych, stanowiąca koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego, która zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym w pozycji „usługi obce” oraz kwota 23.961,00 złotych, stanowiąca podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego oraz kwota 1.421,40 złotych, stanowiąca podatek od towarów i usług, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji „podatki i opłaty”, nie zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu.


W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.


Podstawa prawna:


§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Janicki - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »