MPLVERBUM (VER): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C MPL VERBUM Spółka Akcyjna - raport 10

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. z dnia 21.12.2010 roku, Zarząd Spółki przedstawia informacje dotyczące zakończenia subskrypcji.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (Art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

Reklama

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19.01.2011 roku.

Zakończenie subskrypcji nastąpiło 27.01.2011 roku.


2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 444 444 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.


4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 444 444 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii C, których dotyczy niniejszy raport, zostały objęte po cenie emisyjnej równej 2,25 PLN za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w ramach jednej transzy. Zapisy zostały złożone przez 18 podmiotów.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Akcje serii C zostały przydzielone 18 podmiotom, które złożyły zapisy.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna wysokość poniesionych do dnia publikacji niniejszego raportu kosztów, zaliczonych do kosztów emisji akcji serii C wyniosła 190 621,00 PLN, z tego:

a)przygotowanie i przeprowadzenie oferty 55 840,00 PLN;

b)wynagrodzenie subemitentów: 0,00 PLN (akcje nie były obejmowane przez subemitentów);

c)sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 100 000,00 PLN;

d)promocja oferty 34 781,00 PLN.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Łączna wysokość poniesionych kosztów różni się od kwoty podanej w Dokumencie Informacyjnym o koszty dodatkowe, powstałe po publikacji Dokumentu Informacyjnego.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Katański - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | NewConnect | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »