Reklama

MAKORA (MRA): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D

Zarząd Spółki MAKORA Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu (dalej: "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 1 Zarządu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego o kwotę 3.367.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji subskrypcji prywatnej.

Reklama


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii D nastąpiło w dniu 4 czerwca 2015, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 30 września 2015 roku.


2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:


Przydział akcji serii D nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 30 września 2015 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:


Subskrypcją objętych było łącznie 3.367.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:


Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D przeprowadzona została bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało trzem osobom prawnym przydzielonych i objętych 3.367.500 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie:jeden złoty) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:


Akcji serii D w liczbie 3.367.500 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie:jeden złoty) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Oferty objęcia akcji serii D zostały skierowane do trzech osób prawnych . Akcje serii D zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii D dokonali zapisów na oferowane akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii D zostały przydzielone trzem osobom prawnym, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii D.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).


Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


Spółka poniosła około 30.000,00 zł(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) kosztów związanych z emisją akcji serii D, z czego na przygotowanie ofert około 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na opłaty notarialno - sądowe około 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).


Podstawa prawna


§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Klomfas - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »