Reklama

ATCCARGO (ATA): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. ("Spółka", "Emitent"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E emitowanych na podstawie uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Data rozpoczęcia subskrypcji - 19 października 2011 roku, tj. w dniu podjęcia uchwały Nr 11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2011 roku.


Data zakończenia subskrypcji - 08 listopada 2011 roku, tj. w dniu, do którego zawarto wszystkie umowy o objęciu akcji serii E na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy uchwały nr 11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 października 2011 roku oraz dokonano opłaty wszystkich akcji.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.


3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


nie więcej niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Redukcja nie wystąpiła.


5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte za cenę 8,50 zł za jedną akcję.


7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 1 (jednemu) podmiotowi, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji została zawarta z 1 podmiotem instytucjonalnym.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Umowy o submisję nie były zawarte.


10. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji:


Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 250.000 złotych, z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 220.000 złotych,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 złotych,

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 30.000 złotych,

d) koszty promocji oferty - 0 złotych.


11. Metoda rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Emitenta wraz ze sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:


Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dn. 29.09.1994. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152, poz. 1223 wraz z późn. Zm.) koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Artur Jadeszko - Prezes Zarządu
Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | seria | serie | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »