Reklama

MADKOM (MAD): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd Madkom SA /Emitent/ na działając na podstawie par. 10 Statutu Spółki stwierdzającego, że Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 2 700 000 złotych poprzez emisję 27.000.000 nowych akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

Reklama


Działając na podstawie tego uprawnienia Zarządu Spółki, przeprowadził emisję 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych.

W dniu dzisiejszym Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje dot. emisji akcji serii E.


1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;


Subskrypcja akcji serii E rozpoczęła się w dniu 11 grudnia 2013 i zakończyła się 11 marca 2013


2) daty przydziału instrumentów finansowych;


Subskrypcja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej i nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Objęcia Akcji serii E nastąpiło w okresie subskrypcji, tj. w okresie od dnia 11 grudnia 2013 roku do dnia 11 marca 2014 roku włącznie, w drodze zawarcia umowy objęcia Akcji serii E przez 23 osoby prywatne oraz 2 spółki prawa handlowego.


3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;


2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.


4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;


Nie wystąpiło


5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;


2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);


Cena emisyjna została określona na 0,21 zł za każdą akcję


7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;


W ramach oferty nie składano zapisów na akcje.


8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;


W ramach subskrypcji prywatnej zawarto 23 umowy objęcia akcji serii E przez osoby prywatne oraz 2 umowy objęcia akcji serii E przez spółki prawa handlowego.


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);


Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii E.


10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich,

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.


Koszty przeprowadzenia emisji to 34 014,33 zł


Koszty emisji zostały zarachowane bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych.


Podstawa prawna:


§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Szczechowiak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »