Reklama

FACHOWCY (FAV): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy), w drodze subskrypcji prywatnej.

Reklama


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii H nastąpiło w dniu 21 stycznia 2016 roku, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 21 stycznia 2016 roku.


2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:


Przydział akcji serii H nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 21 stycznia 2016 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:


Subskrypcją objętych było łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:


Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii H przeprowadzona została bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:


Akcji serii H w liczbie 10.000.000 (dziesięć milionów) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Oferty objęcia akcji serii H zostały skierowane do trzech podmiotów. Akcje serii H zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii H dokonali zapisów na oferowane akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje serii H zostały przydzielone trzem inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii H.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).


Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.000,00zł,


- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,


- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0, 0 zł


- koszty promocji oferty: 0 zł.


Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »