Reklama

FACHOWCY (FAV): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian w Statucie Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło o kwotę 737.933,70 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy), w drodze subskrypcji prywatnej.

Reklama


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:Rozpoczęcie subskrypcji prywatnej akcji serii H nastąpiło w dniu 10 maja 2016 roku, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 24 maja 2016 roku.2. Daty przydziału instrumentów finansowych Emitenta:


Przydział akcji serii K nastąpił w momencie podpisania wszystkich umów objęcia akcji poszczególnych serii, co nastąpiło z dniem 24 maja 2016 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych Emitenta objętych subskrypcją:


Subskrypcją objętych było łącznie 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów finansowych Emitenta, na które złożono zapisy:


Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii K przeprowadzona została bez redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych Emitenta, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe Emitenta były nabywane:


Akcji serii K w liczbie 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe Emitenta objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:


Oferty objęcia akcji serii K zostały skierowane do pięciu podmiotów. Akcje serii K zostały wyemitowane z zamiarem wprowadzenia tych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect. Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii K dokonali zapisów na oferowane akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


Akcje serii K zostały przydzielone pięciu inwestorom, z którymi następnie zostały zawarte umowy objęcia akcji serii K.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).


Akcje serii K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.000,00 zł,


- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,


- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0, 0 zł


- koszty promocji oferty: 0 zł.


Podstawa prawna


§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »