GRUPAMZ (GMZ): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L - raport 23

Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zakończeniu w dniu 9 października 2019 r. subskrypcji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki z dnia 9 października 2019 r.


Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

Reklama


1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 października 2019 roku.

Data zakończenia subskrypcji: 9 października 2019 roku.


2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Objęcie akcji serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii L doszła do skutku w dniu 9 października 2019 r.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna akcji serii L obejmowała 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.


5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje. W wyniku subskrypcji prywatnej doszło do objęcia 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję.


6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje serii L zostały w całości opłacone gotówką.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje serii L zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie fizycznej, z którą zawarto umowę objęcia akcji serii L.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji serii L została zawarta z jedną osobą fizyczną.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii L nie uczestniczyli subemitenci.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 18 258,12 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 13 338,12 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 4 920,00 zł

- koszty promocji oferty: 0,00 zł


Koszty emisji akcji serii L pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu
Maciej Nowak - Wiceprezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »