Reklama

SAPLING (SAP): Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii C - raport 26

Zarząd Sapling S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki zmienioną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 października 2014 r.


W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, Zarząd Sapling S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie umów w dniu 05.11.2014 o objęciu akcji zgodnie z terminem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała od 4.000.000 do 15.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej czterem osobom fizycznym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa objęcia akcji została zawarta z czterema osobami fizycznymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe

w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii C wyniosły 17 080,60 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych 60/100), w tym:

– przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego,17 080,60 złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych

- sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 0 złotych

-promocja oferty: 0 złotych

Koszty emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »