Reklama

STANUSCH (STT): Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii D - raport 24

Zarząd Stanusch Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 02/05/2016 z dnia 6 maja 2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, podjętej z uwzględnieniem uchwały Rady Nadzorczej nr 1/05/2016 z dnia 4 maja 2016 oraz uchwały Zarządu nr 03/05/2016 z dnia 6 maja 2016 w sprawie pozbawienia przez Zarząd Spółki dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji, podjętej z uwzględnieniem uchwały nr 17 z dnia 29 czerwca 2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej udzielania Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady nadzorczej.

Reklama


W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, Zarząd Stanusch Technologies S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta oznaczonym adresatom oraz zawarcie do dnia 13.05.2016 r. umów o objęciu akcji zgodnie z terminem ustalonym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 87.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji zostały zawarte z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 46 820,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100 gr), w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 26 820,00 złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych

- sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa: 20 000,00 złotych

-promocja oferty: 0,00 złotych

Koszty emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Stanusch - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »