Reklama

LIBERTY (LTG): Zakończenie subskrypcji i dokonanie przydziału akcji serii F - raport 18

Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej „Liberty Group” - „Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji i zmiany statutu Spółki (RB nr 8/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku).


Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F Concept Liberty Group Spółka Akcyjna

Reklama


W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 NWZ Concept Liberty Group S.A. z dnia 24.02.2014 roku Zarząd Concept Liberty Group S.A. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 maja 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 31 maja 2014 roku.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 20.800.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) złoty każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii F, których dotyczy niniejszy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN (dziesięć groszy) złoty za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 2 osobom fizycznym i 4 osobom prawnym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowa objęcia akcji została zawarta z 2 osobami fizycznymi i 4 osobami prawnymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe

w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone

do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, a w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 13.353,02 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 02/100 groszy) złote, w tym:

– przygotowanie i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za rejestrację w KRS i za ogłoszenie w MSiG złotych,

- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych

- sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa : 0 złotych

-promocja oferty: 0 złotych

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Plewiński - Prezes Zarządu
Łukasz Skalski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »