Reklama

SYNERGA (SNG): Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii M i N - raport 80

Zarząd Silva Capital Group S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z zakończeniem oferty prywatnej na akcje serii M i N określonej Uchwałą Zarządu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej oraz o zmianie statutu, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:


1) Data rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzonej subskrypcji:

Reklama

Akcje serii M. Przeprowadzona subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji akcji serii M nastąpiło w dniu 19 czerwca 2013 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii M miało miejsce w dniu 29 listopada 2013 r.

Akcje serii N. Przeprowadzona subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji akcji serii N nastąpiło w dniu 19 czerwca2013 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii N miało miejsce w dniu 9 grudnia 2013 r.


2) Data przydziału akcji

serii M: 17 grudnia 2013 r.

serii N: przydział nie nastąpił w związku z brakiem zapisów subskrypcyjnych.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

seria M - nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii M,

seria N - nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N.


4) Stopa redukcji:

Nie było redukcji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały objęte i przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

seria M - 51.699.744 (pięćdziesięciu jeden milionów sześciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiu set czterdziestu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii M,

seria N - 0 (zero) akcji zwykłych na okaziciela serii N.


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii M - 0,20 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii N - 0,50 zł (dziesięć groszy) każda.


7) Liczba osób, które objęły i którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcjami:

Akcje serii M zostały objęte i przydzielone 8 (słownie: ośmiu) inwestorom.

Akcje serii N nie zostały objęte i nie zostały przydzielone inwestorom.


8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii M i N nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii M i N wynosiły:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: - nie dotyczy,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł

- opłaty notarialne: 8691,18 zł

podatek od czynności cywilno prawnych:

seria M - 37467 zł

seria N - 4491 zł

- koszty promocji oferty: 0 zł.

11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii M i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Koszty poniesione przy emisji akcji serii N, która niedoszła do skutku obciążą bieżące koszty spółki.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Gbiorczyk - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | silva

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »