Reklama

WOLFSTF (WTF): Zakończenie subskrypcji i przydział akcji zwykłych na okaziciela serii E - raport 20

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat dojścia do skutku emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.(Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.)

Reklama


1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 16 kwietnia 2018 r.

Data zakończenia subskrypcji: 16 lipca 2018 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych: 16 lipca 2018 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 9.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przydzielonych zostało 7.543.092 sztuk akcji serii E;

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji na okaziciela serii E została ustalona na poziomie 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda;

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały objęte za gotówkę. Wraz z objęciem Akcji przez nowych Akcjonariuszy, Emitent dokonał nabycia od nowych Akcjonariuszy włącznie 1.836.398 akcji spółki Wolfs Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice, KRS 0000618128. Cena nabycia wyniosła 8 zł za 1 o sztukę akcji. Wobec powyższego, w odniesieniu 7 345 592 akcji nowej emisji E, o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 14 691 184 zł, cena ich zakupu została potrącona z ceną zakupu przez Emitenta akcji spółki Wolfs Fundusz Private Equity, w wyniku zawarcia stosownych umów kompensaty. Nabycie akcji spółki Wolfs Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach dokonane zostało w związku z zamiarem dokonania transakcjami nabycia nieruchomości od tejże spółki oraz prowadzonym przez tę spółkę skupem akcji własnych. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę Wolfs Fundusz Private Equity S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz Emitenta ma nastąpić w III i IV kwartale bieżącego roku.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały objęte przez 93 inwestorów, w tym 92 osoby fizyczne i 1 osobę prawną.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii E zostały przydzielone 93 inwestorom, w tym 92 osoby fizyczne i 1 osoba prawna.

9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 00,00 tys. zł netto, w tym:

a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 00,00 tys. zł

b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)

c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: (nie dotyczy)

d. Promocji oferty: (nie dotyczy)

Spółka nie ponosiła kosztów zewnętrznych związany z emisją


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Krzyżanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »