Reklama

FABRYKAKD (FKD): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A - raport 14

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 26 marca 2013 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji osiemnastomiesięcznych zabezpieczonych obligacji serii A, Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, iż zgodnie z przyjętym w Propozycji Nabycia harmonogramem oferty w dniu 29 kwietnia 2013 r. zakończyła się subskrypcja obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.000.000, 00 (słownie: jeden milion) złotych. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym (tj. 30 kwietnia 2013 roku) została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie przydziału 1.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A. Jednocześnie Zarząd informuję, że niniejsza sprzedaż obejmuje 100% emisji przedmiotowych obligacji, co stanowi 1.000.000, 00 (słownie: jeden milion) złotych.

Reklama


1. Rodzaj emitowanych obligacji: Osiemnastomiesięczne zabezpieczone obligacje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.

2. Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 marca 2013 r. Data zakończenia subskrypcji: 29 kwietnia 2013 r.

3. Data przydziału instrumentów finansowych: 30 kwietnia 2013 r.

4. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 1.000 sztuk obligacji serii A

5. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Liczba przydzielonych obligacji serii A była równa liczbie obligacji na które złożono zapisy.

6. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii A przydzielonych zostało 1.000 sztuk obligacji serii A;

7. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Cena emisyjna obligacji serii A została ustalona na poziomie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Obligacje serii A zostały objęte przez 20 inwestorów, w tym 17 osób fizycznych i 3 osoby prawne.

9. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii A zostały przydzielone 20 osobom, w tym 17 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym.

10. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 66,5 tys. zł netto, w tym:

a. Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 46,5 tys. zł

b. Wynagrodzenia subemitentów: (nie dotyczy)

c. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20 tys. zł.

d. Koszty promocji: (nie dotyczy)

12. Metoda rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w punkcie 11, w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty związane z emisją obligacji serii A będą rozliczone jednorazowo i zostaną zaliczone do pozostałych kosztów finansowych Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Zieliński - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »