Reklama

(BANK POCZTOWY): Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji zwykłych serii B - raport 12

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji zwykłych na okaziciela serii B Banku ("Obligacje") i dokonania ich przydziału.

Informacje dotyczące przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. emisji:


1) data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 22 czerwca 2012 r.

data zakończenia subskrypcji Obligacji: 9 lipca 2012 r.


2) data przydziału Obligacji: 10 lipca 2012 r.


3) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk

Reklama


4) stopa redukcji: nie wystąpiła


5) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk


6) cena, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane): 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


7) liczba osób i podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 28 (słownie: dwadzieścia osiem)


8) liczba osób i podmiotów, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25 (słownie: dwadzieścia pięć)


9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej obligacji: subemitentem emisji był BRE Bank S.A., który objął 4.890 (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk po 9.975 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) każda


10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Bank szacuje łączną wysokość kosztów emisji Obligacji na ok. 326.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 204.000 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych)

b) wynagrodzenia subemitentów: ok. 122.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych)

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły

d) promocji oferty: nie wystąpiły


Jeśli ostateczna kwota kosztów emisji Obligacji będzie znacząco odbiegała od kwoty szacowanej, Bank poda ją do wiadomości oddzielnym raportem bieżącym.


Koszty emisji Obligacji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Banku za 2012 r. jako koszt początkowy powstania tego zobowiązania finansowego i rozliczone w rachunku efektywnej stopy procentowej.


Obligacje serii B zostały wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie "Przeprowadzenie programu emisji obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A.", Uchwały Zarządu Banku Pocztowego z 15 czerwca 2012 r. w sprawie "Emisji serii B Obligacji w ramach Programu emisji Obligacji" oraz Uchwały Zarządu Banku Pocztowego z 2 lipca 2012 r. w sprawie "Określenia wysokości marży dla Obligacji zwykłych serii B, ustalenia wielkości emisji oraz dokonania przydziału tych Obligacji na rzecz inwestorów."


Zamiarem Banku jest wprowadzenie, w ciągu trzech miesięcy od daty emisji, obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).
Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Bogus - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »