Reklama

MYSLAW (MYS): Zakończenie subskrypcji obligacji serii C - raport 26

W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej obligacji zwykłych na okaziciela serii C i dokonaniem ich przydziału oraz planowanym wprowadzeniem tych papierów wartościowych do obrotu na rynku Catalyst, Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje wymagane §4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Reklama


Jednocześnie Emitent wskazuje, że przedmiotowe obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej, wynoszącej 9,50% w skali roku, z kuponem odsetkowym płatnym co 3 miesiące. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 1 sierpnia 2016 roku.

Pozyskany kapitał przeznaczony zostanie na dalszy rozwój oferty oraz na działania marketingowe i sprzedażowe, zgodnie ze strategią rozwoju Spółki.

Wartości emitowanych obligacji serii C nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 lipca 2014 r.,

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 lipca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 31 lipca 2014 roku.

2. Data przydziału obligacji: Przydział obligacji na okaziciela serii C został dokonany w dniu 1 sierpnia 2014 r.

3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 35.000 szt.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Warunki oferty nie przewidywały podziału na transze. Stopa redukcji, liczona jako stosunek liczby subskrybowanych obligacji ponad wielkość oferty do wielkości oferty wyniosła 12,3%

5. Liczba obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 35.000

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 100,00 zł

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 13

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: W związku z ofertą obligacji serii C Emitent nie zawarł żadnych umów o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

122 000,00zł.

w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 100 000,00 zł.

b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł.

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 22000,00zł.

d) promocji oferty 0,00 zł.

W księgach rachunkowych Emitenta koszty te zaklasyfikowano do kosztów finansowych.

W sprawozdaniu finansowym Emitenta będą ujęte w pozycji "koszty finansowe" .

Podstawa prawna: §4 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Teresa Jochemczyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »