LOKATYBUD (LBD): Zakończenie subskrypcji Obligacji serii C - raport 22

Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej obligacji , zerokuponowymi na okaziciela serii C Emitenta, emitowanymi na okres 649 dni, :

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

- rozpoczęcie 31 sierpnia 2015

- zakończenie 31 sierpnia 2015

2) data przydziału instrumentów finansowych:

31 sierpnia 2015

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Reklama

Liczba obligacji oferowanych w emisji – 5.527 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) sztuk, o wartości nominalnej 1.000zł (jeden tysiąc złotych)

4) stopa redukcji:

Brak redukcji

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych łącznie 5.527 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) sztuk Obligacji o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 904,65 zł (dziewięćset cztery złote i sześćdziesiąt pięć groszy).

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zapisy na obligacje zostały złożone przez 1 inwestora

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Obligacje zostały przydzielone jednemu inwestorowi

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 182 200,00 zł netto w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

(wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane),

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 182 200,00 zł

d) promocji oferty: 0,00 zł

Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji.

Celem emisji Obligacji serii C jest pozyskanie środków na realizację inwestycji budowy obiektu handlowo-usługowego na gruntach o łącznej powierzchni 2.276 m² położonych przy ul. Dolnej 43/45 w Warszawie.

Obligacje serii C są zabezpieczone hipoteką na w/w działkach na łączną sumę 5 527 000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że obligacje serii C zostały objęte i opłacone w terminie wskazanym w warunkach emisji w ramach emisji prywatnej. Obligacje te nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »