Reklama

BLUETAX (BTG): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E oraz F - raport 42

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E oraz F Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie od obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect akcji serii E i F:

Reklama


1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii E i F nastąpiło w dniu 21 października 2013 roku, natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 31 października 2013 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział akcji serii E, jak i akcji serii F nastąpił w dniu 31 października 2013 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcją objętych było nie więcej niż 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz nie więcej niż 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

4. Stopa redukcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych akcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych i objętych łącznie 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje na okaziciela serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,02 zł (dwa grosze), za jedną akcję, w ramach konwersji wierzytelności przez większościowego akcjonariusza.

Akcje na okaziciela serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,02 zł (dwa grosze), za jedną akcję, i opłacane gotówką.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Na akcje serii E został złożony jedne zapis przez jednego inwestora, a mianowicie większościowego akcjonariusza emitenta, któremu uprzednio zostały zaoferowane akcje serii E.

Zapisy na akcje serii F zostały złożone przez pięć podmiotów, w tym przez jedną osobę prawną i cztery osoby fizyczne.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje na okaziciela serii E zostały przydzielone jednej osobie, natomiast akcje serii F zostały przydzielone pięciu osobom.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Ani akcje serii E, ani akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


Łączne koszty emisji akcji serii E oraz F Spółki wyniosły 0,00 zł, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;

(wobec faktu, iż Emitent nie zawierał żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane)

c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;

d) promocji oferty: 0,00 zł; (Emitent nie prowadził promocji oferty)


Podstawa prawna

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".
Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Stanisławski - Prezes Zarządu
Malwiina Stanisławska - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »