Reklama

TERMO2PWR (T2P): Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii B Spółki Termo2Power S.A. - raport 2

Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, „Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Termo2Power S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki i udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Reklama

1) Data rozpoczęcia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2018 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17.01.2019 roku.

2) Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii B nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Emitenta i ich przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcia umowy objęcia akcji serii B nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek Handlowych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 12.808.500 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii B, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 12.808.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii B w liczbie 12.808.500 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 PLN za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

- za wkład pieniężny zostało objętych 12.808.500 akcji serii B.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

Oferty objęcia akcji serii B zostały skierowane do 14. podmiotów. 14. podmiotów przystąpiło do oferty, 14. podmiotów dokonało wpłaty.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Ponieważ emisja akcji serii B została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii B zawarto 14. umów objęcia akcji serii B.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zwarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B wynoszą 11.928,24 PLN, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.500,00 zł.

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0,00 zł,

- inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktu notarialnego: 10.428,24 zł

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych


Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacob Brouwer - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »