Reklama

NAVIMORIN (NIN): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii D. - raport 41

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NAVIMOR-INVEST S. A. z dnia 18 lutego 2011 r., w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 lipca 2012r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 12 lipca 2012r.,

Reklama

2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 7 Umów Objęcia Akcji zawartych w dniu 12 lipca 2012r.,

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 55 250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,2 zł (zero dwadzieścia złotego ) każda akcja,

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji,

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 55 250 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,2 zł (zero dwadzieścia złotego) każda akcja,

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 0,2 zł za jedną akcję,

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na akcje serii D złożyło 7 osób.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji.

Umowy Objęcia Akcji zostały zawarte z 7 osobami w dniu 12 lipca 2012r.,

9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji,

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze

wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosą 2.620,00 zł przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 2.620,00 zł netto (koszty podjęcia dwóch aktów notarialnych Rep. A 1088/2011 oraz Rep. A 4390/2012),

b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,

d) promocji oferty - 0 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D tj. kwota 11.050,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćdziesiąt 00/100). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »