Reklama

PIXELCROW (PIX): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F - raport 12

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17/6/ZWZ/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WakePark S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu, Zarząd WakePark S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Reklama

Sprzedaż akcji serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w dniu 3 lipca 2014 roku. Zakończenie nastąpiło w dniu 20 lipca 2014 roku.


2. Data przydziału instrumentów finansowych

Emisja akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, to jest zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem przez Emitenta i przyjęciem oferty nabycia Akcji ("Umowa Objęcia"). W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia Umowy Objęcia. Ostatnia umowa objęcia została podpisana 20 lipca 2014 roku.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0000001 do 3333333.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach

Redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.


6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Cena emisyjna: 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii F z trzema osobami fizycznymi.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty

W ramach subskrypcji prywatnej akcje zostały objęte przez trzy osoby fizyczne.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W ramach emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł;

d) promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Liwski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »