Reklama

GRUPAREC (GRC): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F - raport 7

Zarząd Grupa Recykl S.A. (,,Spółka’’) z siedzibą w Śremie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki GRUPA RECYKL S.A. z dnia 27 marca 2019 r. - niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia emisji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii F i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu ,,New Connect” z dnia 27 marca 2019 roku.

Reklama


Emisja została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:


data rozpoczęcia subskrypcji: 27 marca 2019 r.

data zakończenia subskrypcji: 27 marca 2019 r.


2. Data przydziału akcji


Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii F doszła do skutku w dniu 27 marca 2019 r.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją


Subskrypcja prywatna obejmowała 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy


Oferta akcji serii F nie była dzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji


Akcje serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 275.334 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.


6. Cena po jakiej akcje były obejmowane


Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 21,80 zł (dwadzieścia jeden złoty osiemdziesiąt groszy).


7. Opis sposobu pokrycia akcji


Akcje serii F zostaną pokryte za wkład pieniężny w wysokości 6.002.281,20 (sześć milionów dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) przez dokonanie wpłat pieniężnych na rachunek Emitenta. Umowa nie przewiduje pokrycia akcji wkładem pieniężnym poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki oraz akcjonariusza.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach


Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej jednemu podmiotowi.


9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach


Umowa objęcia akcji została zawarta z jednym podmiotem.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję


W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.


11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 11 763 zł (jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote);


Spółka nie poniosła kosztów:


b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;

d) promocji oferty.


Podstawa prawna sporządzenia raportu:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »