Reklama

BALTICINV (BCI): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii H - raport 21

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje.

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii H:


Subskrypcja akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 października 2012 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 08 listopada 2012 roku.


2. Data przydziału akcji:


Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 4 umów objęcia akcji zawartych w dniach od 19 października 2012 roku do 08 listopada 2012 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1 000 000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:


Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:


Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 akcji serii H.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:


Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,65 zł za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona przez Zarząd Emitenta uchwałą nr 1 z dnia 05 września 2012 roku, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 roku, z uwzględnieniem minimalnego poziomu tej ceny. Zgodnie z treścią przywołanej wyżej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia cena emisyjna akcji serii H nie może być niższa niż 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za akcję.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii H trzem inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 4 umów objęcia akcji serii H, w tym dwie z jednym inwestorem.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:


W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 3 podmiotami, w tym 3 osobami prawnymi.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii H.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):


Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę - 1.650.000,00 zł.


12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:


Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 20.000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 20.000,00 zł, d) koszty promocji oferty - 0,00 zł.


13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:


Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Kuchta - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »