Reklama

BALTICINV (BCI): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii K - raport 33

Zarząd IN POINT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K, emitowanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii I:

Reklama

Subskrypcja akcji serii K miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 października 2013 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 08 listopada 2013 roku.


2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 1 (jednej) umowy objęcia akcji zawartej 08 listopada 2013 roku.


3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 9 517 440 akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.


5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 9 517 440 akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 9 517 440 akcji serii K.


7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,032 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii K została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 10 z dnia 298 października 2013 roku.


8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii K jednemu inwestorowi. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 1 (jedną) umowę objęcia akcji serii K.


9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji została zawarta z 1 (jedną) osobą prawną.


10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii K.


11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę - 9 821 998,08 zł.


12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji akcji serii K wyniosły 10 000,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0,00 zł netto, b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł, c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 10 000,00 zł, d) koszty promocji oferty - 0,00 zł.


13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii K i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Woźniak - Prezes Zarządu
Lubomir Witoszek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »