Reklama

WDBBU (WDB): Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii B

W związku z podjętą w dniu 11 października 2013 roku uchwałą Zarządu w sprawie emisji obligacji imiennych serii B, Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 21 listopada 2013 roku subskrypcji prywatnej Obligacji serii B Emitenta oraz o dokonanym w dniu 22 listopada 2013 roku przydziale Obligacji serii B.

Reklama


1. Rodzaj emitowanych obligacji.

Trzyletnie niezabezpieczone obligacje imienne serii B o wartości nominalnej 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda.


2. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 listopada 2013 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 21 listopada 2013 r.


3. Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział Obligacji serii B został dokonany w dniu 22 listopada 2013 roku.


4. Termin wykupu obligacji

Wykup Obligacji serii B nastąpi w dniu 22 listopada 2016 roku.


5. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała do 3.100 (trzy tysiące sto) Obligacji serii B o wartości nominalnej równej 1000 zł (tysiąc złotych) każda.


6. Stopa redukcji

Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 3.100 (trzy tysiące sto) Obligacje serii B.


7. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych łącznie 3.100 (trzy tysiące sto) Obligacji serii B o łącznej wartości 3 100 000 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych).


8. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1000 zł (tysiąc złotych) za jedną Obligację.


9. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Zapisy na Obligacje serii B złożyło 5 podmiotów.


10. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Obligacje serii B zostały przydzielone 5 podmiotom.


11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538) . Obligacje serii B nie były więc obejmowane przez subemitentów.


12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Łączne koszty emisji Obligacji serii B wyniosły 5.000 zł, w tym:

przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 zł,

wynagrodzenia subemitentów — 0,00 zł,

sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego — 0,00 zł

koszty doradztwa: 5.000,00 zł

promocji oferty: 0,00 zł

Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Cichecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »