Reklama

EUROCENT (ERC): Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii D

W związku z podjętą w dniu 20 sierpnia 2014 roku uchwałą Nr 1/08/2014 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D, Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 05 września 2014 roku subskrypcji prywatnej Obligacji serii D EUROCENT S.A. oraz o dokonanym w dniu 08 września 2014 roku przydziale Obligacji serii D.

Reklama


1. Rodzaj emitowanych obligacji.

Dwuletnie niezabezpieczone obligacje na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każda.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 sierpnia 2014 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 05 września 2014 r.

3. Data przydziału instrumentów dłużnych

Przydział Obligacji serii D został dokonany w dniu 08 września 2014 roku.

4. Termin wykupu obligacji

Wykup Obligacji serii D nastąpi w dniu 08 września 2016 roku.

5. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcja prywatna obejmowała do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii D o wartości nominalnej równej 100 zł (sto złotych) każda.

6. Stopa redukcji

Inwestorzy złożyli łącznie zapisy na 21 320 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia) Obligacji serii D. Zgodnie z Propozycją nabycia, w sposób uznaniowy, Zarząd przydzielił Obligatariuszom papiery wartościowe w liczbie mniejszej niż złożone zapisy w ten sposób, aby łączna liczba przydzielonych Obligacji wyniosła 20 000.

7. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych łącznie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) Obligacji serii D o łącznej wartości 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).

8. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Obligacje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100 zł (sto złotych) za jedną Obligację.

9. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Zapisy na Obligacje serii D złożyło 39 podmiotów.

10. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Obligacje serii D zostały przydzielone 39 podmiotom.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie została zawarta umowa subemisyjna w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538) . Obligacje serii D nie były więc obejmowane przez subemitentów.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii D wyniosły 36 900,00 zł, w tym koszty:

przygotowania i przeprowadzenia oferty — 0,00 zł,

wynagrodzenia subemitentów — 0,00 zł,

sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 36 900,00 zł

promocji oferty: 0,00 zł


Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacjiPodstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »