Reklama

EUROCENT (ERC): Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział obligacji serii F

W związku z podjętą w dniu 01 września 2016 roku uchwałą Nr 1/09/2016 w sprawie emisji niezabezpieczonych dwuletnich obligacji na okaziciela serii F, Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje o zakończeniu w dniu 14 września 2016 roku subskrypcji prywatnej Obligacji serii F EUROCENT S.A. oraz o dokonanym w dniu 15 września 2016 roku przydziale Obligacji serii F.

Reklama

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 01 września 2016 r., natomiast jej zakończenie miało miejsce w dniu 14 września 2016 r.


2) Data przydziału instrumentów finansowych;

Przydział Obligacji serii F został dokonany w dniu 15 września 2016 roku.


3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcja prywatna obejmowała do 30.000 (trzydzieści tysięcy) Obligacji serii F o wartości nominalnej równej 100 zł (sto złotych) każda.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych Obligacji.


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych łącznie 23.096 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć) Obligacji serii F o łącznej wartości 2 309 600 zł (dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset złotych).


6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Obligacje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100 zł (sto złotych) za jedną Obligację.


7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Zapisy na Obligacje serii F złożyło 37 podmiotów.


8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Obligacje serii F zostały przydzielone 37 podmiotom.


9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.


10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty emisji Obligacji serii F wyniosły 61 500,00 zł, w tym koszty:

przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,

wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 61 500,00 zł

promocji oferty: 0,00 zł

Koszty emisji zostaną ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Kolawa - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »