Reklama

EKOKOGEN (EKG): Zamknięcie przez Ekokogeneracja S.A. subskrypcji obligacji serii A

Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”), w związku z zakończeniem przez Ekokogeneracja S.A. subskrypcji obligacji serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 3/12/2015 z dnia 09.12.2015 r. („Obligacje”), o podjęciu której Spółka informowała w Komunikacie Bieżącym nr 137/2015, Emitent podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:

Subskrypcja obligacji serii A miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji przez Emitenta oznaczonym inwestorom i przyjęcia propozycji nabycia Obligacji przez inwestorów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 11.12.2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 13.01.2016 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Przydział Obligacji nastąpił w dniu 14 stycznia 2016 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 2.500 (dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.385 (trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) Obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Obligacje serii A zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację. Cena emisyjna Obligacji serii A została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 3/12/2015 z dnia 09.12.2015 r.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Obligacje. Propozycja nabycia Obligacji serii A została skierowana do 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) inwestorów.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji propozycję nabycia Obligacji przyjęło 55 (słownie: pięćdziesięciu pięciu) inwestorów (osoby fizyczne i osoba prawna).


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję obligacji serii A.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 118.475,00 złotych.

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 złotych

c) koszty sporządzenia dokumentu ofertowego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 33.000,00 złotych

d) koszty promocji oferty: 0,00 złotych

e) pozostałe koszty: 0,00 złotych


11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym

Koszty sporządzenia dokumentu ofertowego obciążyły koszty roku 2015, koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obciążą koszty roku 2016.


Podstawa prawna: § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »