Reklama

URLOPYPL (URL): Zamknięcie subskrypcji akcji serii B - raport 49

Zarząd Urlopy.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") zgodnie z § 33 "Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii B subskrybentom i emisja 350 000 000 akcji serii B Emitenta ("Akcje Serii B ") z prawem poboru, przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 4/11/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11-03-2011r. w sprawie: "podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej(...)"

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 4/11/03/2011 NZW z dnia 11-03-2011r. zostało dokonane z kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 3 600 000 zł ( trzy miliony sześćset złotych) poprzez emisje 350 000 000 (trzystu pięćdziesięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. Cena emisyjna akcji serii B została określona przez NWZ z dnia11-03-2011 r. na poziomie 0,01 zł (jeden grosz). Emisja doszła do skutku.


W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 11 maja 2011 r.;

- data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 18 maja 2011 r.


2)Data przydziału akcji: 27 maja 2011 r.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 350 000 000 Akcji Serii B.


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych wyniosła 99.91 %


5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:


a) w ramach wykonania prawa poboru: 347 346 133 Akcji Serii B


b) w ramach zapisów dodatkowych: 2 796 375 524 Akcji Serii B.


6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 350 000 000 Akcji Serii B.


7) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje serii B: 0,01 zł.


8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:


W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 346 zapisów podstawowych na Akcje Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.


W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 184 zapisów na Akcje Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): subemitenci nie objęli Akcji Serii B.


10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych ).


11) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B wyniosą około 36 000 zł (brutto), w tym:


a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 29 000 zł,


b) Sporządzenie prospektu emisyjnego: 0 zł, - (do dnia dzisiejszego Emitent nie zawarła umowy dotyczącej sporządzenia dokumentu informacyjnego o zwarciu takiej umowy i kosztach sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji emisji serii B do obrotu na NewConnect, Emitent poinformuje osobnym raportem),c) Pozostałe koszty: 7 000 zł Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii B po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii B.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości , koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".

Według kosztów szacunkowych , średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii B przypadający na jedną Akcję Serii B objętą subskrypcją: 0,0001 zł.
Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Urlopy.pl S.A. | seria | zamknięcia | NewConnect | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »