Reklama

FONECO (FNE): Zamknięcie subskrypcji akcji serii B Fon Ecology S.A. - raport 83

Zarząd FON Ecology S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 09.12.2011r. zamknięta została subskrypcja 108.000.000 akcji serii B, wyemitowanych na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 04.11.2011r. w sprawie: "obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki"

Reklama


Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą nr 4 § 2 NZW z dnia 04.11.2011r. zostało dokonane z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 10.900.000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 108.000.000 (sto osiem milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii E została określona przez NWZ z dnia 04.11.2011r. na poziomie równym cenie nominalnej tj.0,10 zł (dziesięć groszy).


W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii B:

- 30 listopada 2011r.

data zakończenia subskrypcji akcji serii B:

- 09 grudnia 2011r.


2) Data przydziału akcji serii B:

23 grudnia 2011r.


3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

108.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B


4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych 91,41%


5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

108.000.000 (sto osiem milionów) akcji serii B


6) Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii B:

0,10 zł.


7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 264 zapisy podstawowe na 103.654.205 Akcji Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.

W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 54 zapisy na 50.567.222 Akcje Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.


8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

W ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 264 zapisów podstawowych na Akcje Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru.

W ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 54 zapisy na Akcje Serii B. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, Emitent nie posiada informacji, ilu inwestorów złożyło zapisy dodatkowe.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);


W ramach prowadzonej przez emisji akcji serii B nie były zawierane przez Emitenta żadne umowy o submisję.


10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 58.000zł.

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 17.000zł

d) promocji oferty: 0 zł


Określenie metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Emitenta i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości, koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Koszty Finansowe"

Osoby reprezentujące spółkę:
Sylwia Szwed - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »