Reklama

IZOBLOK (IZB): Zamknięcie subskrypcji akcji serii C - raport 23

Zarząd IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem"), w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, w tym z wyłączeniem prawa poboru oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii C, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:

Subskrypcja akcji serii C miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 6 września 2013 roku i zakończyła się w dniu 16 września 2013 roku.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, nie ma możliwości wskazania daty przydziału akcji serii C.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 171.300 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Przy subskrypcji prywatnej redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 171.300 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 32,50 zł (trzydzieści dwa złote 50/100) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 2/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia pozostałych działań i decyzji w związku z emisją akcji serii C.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii C z 29 (dwudziestoma dziewięcioma) inwestorami.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii C z 29 (dwudziestoma dziewięcioma) inwestorami. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii C.

10. Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.


Łączne koszty emisji akcji serii C wynoszą 269 191,93 PLN, z czego koszty:


a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 222 690,00 PLN;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich : nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 24 000,00 PLN;

d) promocji oferty: 5 298,93 PLN;

e) pozostałe koszty związane z emisją: 17 203,00 PLN.

Wszystkie ww. koszty Spółka zaksięgowała w ciężar konta "Kapitał zapasowy".
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConect".Osoby reprezentujące spółkę:
Przemysław Skrzydlak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »