Reklama

EKOKOGEN (EKG): Zamknięcie subskrypcji akcji serii K - raport 24

Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką" lub "Emitentem"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii K, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 100.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii K, w tym z wyłączeniem prawa poboru, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:

Subskrypcja akcji serii K miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2014 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii K nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, nie ma możliwości wskazania daty przydziału akcji serii K. W dniach 7, 8 oraz 11 kwietnia 2014 r. zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii K.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) redukcja nie wystąpiła.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.000.000 (jeden milion) akcji serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,05 zł (jeden i 05/100 złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii K została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 2/02/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, na podstawie upoważnienia udzielonego w ustępie 3 Uchwały nr 6/II/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 100.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii K, w tym z wyłączeniem prawa poboru.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje. Akcje serii K zostały zaoferowane 12 (słownie: dwunastu) inwestorom.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii K z 12 (dwunastoma) inwestorami (osobami fizycznymi oraz osobą prawną). Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii K.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 53.220,00 złotych.

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 18.964,00 zł

d) koszty promocji oferty: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 3.542,00 złotych


Z emisji akcji serii K, Spółka pozyskała w sumie kwotę 1.050.000,00 złotych, z czego kwota 100.000,00 złotych jest przeznaczona na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, a nadwyżka w kwocie 950.000,00 złotych osiągnięta przy emisji akcji serii K powyżej ich wartości nominalnej zostanie przelana na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("agio"). Koszty emisji akcji serii K, wskazane powyżej, zmniejszą wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji.


11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym


Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii K, zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału zapasowego - do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.


Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prexes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: seria | serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »