Reklama

ALUMAST (ALU): Zamknięcie subskrypcji akcji serii L - raport 31

Zarząd ALUMAST S.A. ("Spółka") informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2014 spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama


1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji na okaziciela serii L miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych).

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu

6 października 2014 roku.


2.Data przydziału akcji:

W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniu 14 sierpnia 2014 roku zawarto umowę w sprawie objęcia akcji serii L.


3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.


4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Redukcja nie wystąpiła.


5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.


6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje zwykłe na okaziciela serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii L.


7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje na okaziciela serii L zostały zaoferowane jednemu inwestorowi.


8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii L objął i opłacił jeden inwestor.


9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.

Akcje na okaziciela serii L nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.


10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L wyniosły 13.024,00 zł, przy czym w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.600,00 złotych;

b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły;

c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);

d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 10.424,00 złotych.


Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych).


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie | seria | l.;'[

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »