Reklama

EKOKOGEN (EKG): Zamknięcie subskrypcji akcji serii O

Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką” lub „Emitentem”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii O, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, w tym z wyłączeniem prawa poboru, podaje do publicznej wiadomości niżej wymienione informacje:

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych:


Subskrypcja akcji serii O miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu

11 marca 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 18 kwietnia 2016 r., tj. z dniem dokonania wpłaty przez ostatniego z inwestorów.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, nie ma możliwości wskazania daty przydziału akcji serii O.

W dniach 15 marca, 24 marca, 1 kwietnia oraz 18 kwietnia 2016 r. zostały zawarte umowy o objęciu akcji serii O.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:


Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Nie zastosowano redukcji.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji:


W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.393.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:


Akcje serii O zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,15 zł (jeden i 15/100 złotych) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 2/03/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O, na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 8/III/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 175.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii O, w tym z wyłączeniem prawa poboru.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:


Na akcje serii O zostały złożone zapisy przez 6 (sześciu) inwestorów, z którymi podpisano umowy objęcia akcji serii O.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji:


W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji serii O z 6 (sześcioma) inwestorami (osobami fizycznymi). Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.


9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną instrumentów finansowych (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie instrumentów finansowych w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii O.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:


a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 109.870,00 złotych.

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00 zł

d) koszty promocji oferty: koszt nie wystąpił (0,00 zł)

e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 0,00 złotych.


Z emisji akcji serii O, Spółka pozyskała łącznie 1.601.950,00 złotych.


11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:


Koszty emisji poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii O, zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału zapasowego - do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji.


Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: serie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »