Reklama

SURFLAND (SSK): Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian w statucie Spółki

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2016r. Spółka powzięła informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 kwietnia 2016r. o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 200.000 szt. akcji serii I, zmianie Art.5 ust. 1, 2 i 3 statusu Spółki określającego wysokość kapitału zakładowego oraz zmianie Art.10 ust. 4 określającego sposób reprezentacji Spółki, podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 2 grudnia 2015 roku.

Reklama

Art.5 ust.1, 2, 3 Statutu przyjął następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.561.166,00 złotych (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja,

b) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

c) 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,

g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

h) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.

2. Akcje serii „A” zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemu Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „I” zostały opłacone gotówką.

3. Akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „I” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.


Art.10 ust.4 Statutu przyjął następujące brzmienie:

4. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

a) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie nie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto - każdy Członek Zarządu samodzielnie;

b) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza 100.000,00 (sto tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto - Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem;

c) jeżeli jednorazowe rozporządzenie lub podejmowane zobowiązanie przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych netto, ale nie przekracza 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie;

d) w przypadku jednorazowych rozporządzeń lub podejmowanych zobowiązań objętych czynnością o wartości 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych netto - dwóch Członków Zarządu działających łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy zawierania przez Spółkę umów i zaciągania zobowiązań w sprawach zakupu bądź sprzedaży sprzętu komputerowego lub świadczenia przez Spółkę usług internetowych bądź serwisowych dokonywanych w trybie: konkursu, przetargu, licytacji, aukcji.


W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »