Reklama

OXYGEN (OXY): Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki - raport 20/2021

Zarząd Oxygen SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 10 grudnia 2021 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 8.623.860,10 zł do kwoty 9.123.860,10 zł, dokonanego w drodze emisji 5.000.000 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.


W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zarejestrowane zostały również odpowiednie zmiany w §8 ust. 1 Statutu Spółki, wynikające z treści uchwały emisyjnej akcji serii H, tj. uchwały Zarządu Spółki z dn. 30 września 2020 r. (raport EBI nr 25/2020 z dnia 30 września 2020 r.) oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dn. 30 marca 2021 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.623.860,10 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 86.238.601 (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, to jest:

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, owartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, owartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, owartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;

4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, owartości nominalnej 0,10zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;

5) 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944;

6) 6.238.657 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;

7) 27.384.884 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884.”


Obecnie obowiązujące brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.123.860,10 zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 10/100) i dzieli się na 91.238.601 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset jeden) akcji, tj.:

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000;

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 42500;

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 000001 do 308000;

4) 5.929.500 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, owartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 5929500;

5) 70.799.944 (siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 70799944;

6) 6.238.657 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6238657;

7) 27.384.884 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do 27384884;

8) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczone numerami od 0000001 do nie większego, niż 5000000.”


W załączeniu Spółka przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Edward Mężyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »