Reklama

ORGANIC (ORG): Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki uchwalonych na NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. z dnia 08.09.2010

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS w sprawie rejestracji zmian w Statucie dokonanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Organic Farma Zdrowia S.A. z dnia 08 września 2010.

Reklama


Zapisy statutu, które uległy zmianie:


Dotychczasowa treść § 13 ust. 4 Statutu:

"Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.649.073 (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne."


Aktualna treść § 13 ust. 4 Statutu:

"Wysokość kapitału docelowego wynosi 2.604.552,00 (dwa miliony sześćset cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne."


Dodano § 16 ust. 15 w brzmieniu:

"15. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 14 do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody w sprawach:

1. ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 złotych;

2. przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne, a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o wartości przekraczającej 1.000.000 złotych w jednej lub powiązanych ze sobą transakcjach;

3. nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

4. zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 100.000 złotych;

5. nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na rzecz Spółki usługi doradcze, prawne lub marketingowe lub pracę bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt (w skali roku) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej kwoty 200.000 złotych, jak również jakiekolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu;

6. udzielania przez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika powyżej 10.000 złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę umów nie wynikających ze zwyczajowej działalności z pracownikami, członkami zarządu lub Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub z osobami powiązanymi z osobami wymienionymi powyżej;

7. zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń a także przystąpienia do Spółek osobowych;

8. zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów handlowych;

9. udzielenia licencji na używanie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki;

10. zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki."W załączeniu Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty na NWZ Organic Farma Zdrowia S.A. w dniu 08.09.2010.Załączniki:
STATUT Organic Farma Zdrowia S.A. - Tekst jednolity po NWZ 08.09.2010.pdf rozmiar: rozmiar: 161.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zdrowie | pożyczka | postanowienie sądu | farma | Warszawa | ORGANIC | ORGANIC | KRS | XIII

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »