Reklama

LSTECHHOM (LSH): Zawarcie istotnej umowy.

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. podpisał z „DREW-INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa (dalej: „DREW-INWEST”) umowę o wykonanie wykończenia domów na terenie Republiki Angoli (dalej: „Umowa”).

Reklama


Mocą przedmiotowej umowy Spółka zleciła a DREW-INWEST przyjął jako podwykonawca wykonanie prac montażowych i wykończeniowych (w systemie „pod klucz”) domów z paneli systemowych. Umowę na wykonanie wykończenia przedmiotowych domów Spółka zawarła w maju 2014 r. ze spółką NAVIMOR INTERNATIONAL COM sp. z o.o. (por. raport bieżący nr 10/2014 z 30.05.2014 r.) zapisując w niej możliwość korzystania z podwykonawców.

DREW-INWEST wykona roboty będące przedmiotem Umowy siłami własnymi i podwykonawców.


Łączne wynagrodzenie ryczałtowe dla DREW-INWEST za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 2 018 000 zł powiększone o podatek od towarów i usług.


DREW-INWEST udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.


Uzgodniono kary umowne na rzecz Spółki w poniżej wyspecyfikowanych sytuacjach i wysokościach:

- zwłoka w rozpoczęciu robót – 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień,

- niezachowanie przez pracowników lub podwykonawców reguł przewidzianych w Regulaminie Pobytu Ekip Montażowych – 100 zł za każdy przypadek naruszenia,

- zwłoka w usunięciu wad lub uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru końcowego, stanowiących odrębny przedmiot odbioru – 0,1% wynagrodzenia za wadliwy element za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego terminu,

- zwłoka w wykonaniu całości przedmiotu Umowy – 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień,

- odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie DREW-INWEST - 20% wynagrodzenia ryczałtowego

oraz, w okresie gwarancji i rękojmi,

- zwłoka w zakończeniu prac naprawczych – 300 zł za każdy dzień,

- konieczność powierzenia prac naprawczych innemu podmiotowi z powodu uchylenia się DREW-INWEST od ich wykonania – 100% wartości prac naprawczych.


Uzgodniono kary umowne na rzecz DREW-INWEST:

- odstąpienie od Umowy przez DREW-INWEST z przyczyn zawinionych przez Spółkę – 20% wynagrodzenia ryczałtowego,

- zwłoka w odbiorze prac – 0,1% wynagrodzenia za dany etap lub wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku nieterminowego odbioru końcowego prac, za każdy dzień.


Zarówno Spółka jak i DREW-INWEST mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »