Reklama

LSTECHHOM (LSH): Zawarcie istotnej umowy - raport 25

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 01 grudnia 2014 r. podpisał z konsorcjum firm LOGAN Andrzej Iwaszkiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej oraz BODO ZWICKER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie („Konsorcjum”) umowę o wykonanie robót budowlanych („Umowa”) związanych z realizacją inwestycji „Budowa hali produkcyjno-montażowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową wewnętrznego układu komunikacyjnego” na działce w Koniecwałdzie gm. Sztum.

Jest to zadanie wynikające z podpisanej przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych”, o czym Spółka informowała dnia 27 czerwca 2014 r. w raporcie bieżącym nr 14/2014.

Reklama


Zakończenie realizacji Umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu nastąpi w terminie do 30.06.2015 r.


Łączne wynagrodzenie ryczałtowe dla Konsorcjum za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 7 696 161,03 zł powiększone o podatek od towarów i usług.


Konsorcjum ustanowi na rzecz Spółki zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego. Strony uzgodniły następujące terminy zwrotu niewykorzystanej części zabezpieczenia:

- 70% - w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji,

- 30% - w terminie 15 dni od dnia upływu terminów gwarancji i rękojmi.


Konsorcjum udziela gwarancji jakości wykonanych robót na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi kończy się z upływem jednego roku po upływie okresu gwarancyjnego.


Uzgodniono kary umowne na rzecz Spółki w poniżej wyspecyfikowanych sytuacjach

i wysokościach:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – 0,3% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w wykonaniu robót dla potrzeb fakturowania w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym – 0,2% wartości robót za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usuwaniu wad – 0,5% wartości robót dotkniętych wadą za każdy dzień opóźnienia w stosunku do dwustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wady,


Uzgodniono kary umowne na rzecz Konsorcjum:

- opóźnienia w przystąpieniu do dokonywania odbiorów robót według terminów umownych i obustronnie uzgodnionych – 0.3% wartości robót objętych odbiorem za każdy dzień opóźnienia,


Zarówno Spółka jak i Konsorcjum mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.


Jednocześnie Zarząd LS Tech-Homes SA informuje o incydentalnym i jednorazowym naruszeniu przez Spółkę zasady nr 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect w zakresie nieterminowego przekazania raportu bieżącego o zawarciu niniejszej umowy, tj. z naruszeniem regulaminowego terminu publikacji raportu bieżącego, tj. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od zaistnienia okoliczności lub zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez Spółkę. Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę wynikło z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania w toku intensywnych prac, związanych z realizacją projektu „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych”, §6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie przekazania informacji o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.Podstawa prawna:

- § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect",

- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").

Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »