Reklama

FHDOM (FHD): Zawarcie istotnej umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 r. zawarł z Total FIZ umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Reklama

Zważywszy, że:

1) Zarząd Emitenta w dniu 19 listopada 2015 toku zaoferował Total FIZ 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii E, zaś Total FIZ postanowił tę ofertę przyjąć i zobowiązał się do zapłaty na rzecz Emitenta w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy subskrypcyjnej ceny 2 zł (słownie: dwa złote) za każdą akcję serii E, tj. łącznej ceny emisyjnej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych),

2) Total FIZ jest posiadaczem następujących weksli wystawionych przez Emitenta:

a) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 16 października 2012 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) (Weksel 1), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 1 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.617.222,22 zł (słownie: dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 22/100) („Wierzytelność Weksel 1”);

b) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 26 maja 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) (Weksel 2), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 2 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 314.630,14 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 14/100) („Wierzytelność Weksel 2”);

c) Weksla własnego wystawionego przez Emitenta dnia 21 października 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 1.000.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), (Weksel 3), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 3 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.008.219,18 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 18/100) („Wierzytelność Weksel 3”);

3) Total FIZ jest posiadaczem następujących weksli wystawionych przez spółkę Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna (spółka zależna Emitenta) („Wystawca”):

a) Weksla własnego wystawionego przez Wystawcę dnia 15 czerwca 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) (Weksel 4), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 4 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.043.888,89 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 89/100) („Wierzytelność Weksel 4”);

b) Weksla własnego wystawionego przez Wystawcę dnia 14 września 2015 roku, opiewającego na sumę wekslową w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (Weksel 5), przy czym na dzień 20 listopada 2015 roku zobowiązanie do świadczenia wynikające z Weksla 5 opiewa wraz z odsetkami na łączną kwotę 509.305,56 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych i 56/100) („Wierzytelność Weksel 5”);


Strony umowy z dnia 18 listopada 2015 r. dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności Emitenta wobec Total FIZ (kwota 6.000.000 zł) z wierzytelnościami Total FIZ (Wierzytelność Weksel 1, Wierzytelność Weksel 2, Wierzytelność Weksel 3 – łączna wartość 3.940.071,54 zł) do wysokości niższej z nich, tj. kwoty 3.940.071,54 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i 54/100). Wskutek umownego potrącenia pozostała do zapłaty przez Total FIZ na rzecz Emitenta kwota 2.059.928,46 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem i 46/100) („Pozostała Cena Emisyjna”).

Potrącenie wyczerpuje roszczenia Total FIZ względem Emitenta, powstałe z obowiązków Emitenta wobec Total FIZ do zapłaty kwot wynikających z Wierzytelności Weksel 1, Wierzytelności Weksel 2 oraz Wierzytelności Weksel 3.

W celu zwolnienia się przez Total FIZ z zobowiązania do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej, Total FIZ przeniósł na rzecz Emitenta Wierzytelność Weksel 4 oraz Wierzytelność Weksel 5 w łącznej wysokości 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100), w miejsce częściowego wykonania zobowiązania do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej (datio in solutum), tj. w miejsce wykonania zobowiązania do zapłaty kwoty 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100), przy czym Strony zgodnie potwierdziły, iż wydanie dokumentów weksli, z których wynikają Wierzytelność Weksel 4 oraz Wierzytelność Weksel 5 nastąpiło przy zawarciu niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 453 polskiego Kodeksu cywilnego, wobec przeniesienia Wierzytelności Weksel 4 oraz Wierzytelności Weksel 5 w miejsce wykonania, dokonanego stosownie do postanowień umowy potrącenia, zobowiązanie Total FIZ wobec Emitenta do zapłaty Pozostałej Ceny Emisyjnej zostało spełnione do kwoty 1.553.194,45 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 45/100).

Wskutek powyższych działań, Total FIZ zobowiązany jest nadal do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 506.734,01 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i 01/100).


Informację podano ze względu na zawarcie istotnej umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Emitenta i Total FIZ, co ma wpływ na zmniejszenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: potrącona | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »