Reklama

TECHMADEX (TDX): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną - raport 28

Zarząd Techmadex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 r. spółka zależna Emitenta - BioGP Energia Sp. z o.o. ("Spółka") zawarła z Województwem Podlaskim umowę ("Umowa") o dofinansowanie projektu "Ekopaliwo przyszłości - wykorzystanie nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przez BioGp Energia Sp. z o.o. w mieście Łapy" ("Projekt").


Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją, rozliczaniem, monitorowaniem oraz sprawozdawczością i kontrolą Projektu objętego Umową, a także ustalenia w zakresie informacji i promocji.

Reklama

Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa.


Całkowita wartość Projektu wynosi 9 803 818,02 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych, 2/100). Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3 985 291,88 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100), stanowiącej nie więcej niż 50% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt ma na celu produkcję pelletu z trzciny rzecznej oraz z innych surowców, których wilgotność nie przekracza 50%. Projekt ten zakłada także możliwość produkcji brykietu z pyłów poprodukcyjnych pelletu.


Okres realizacji Umowy rozpoczyna się w dniu 14 sierpnia 2013 r. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu ustalono na 2 września 2013 r. Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu nastąpi 30 września 2014 r., a zakończenie finansowe 14 października 2014 r.


Spółka zobowiązała się do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie jak ma to zastosowanie do Spółki i realizacji Projektu.


Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji Województwa Podlaskiego weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Warunki rozwiązania Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu umowach. W przypadku rozwiązania Umowy Spółka zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania Umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro.


Emitent za kryterium istotności umów przyjmuje co najmniej 10% wartości kapitałów własnych, wykazanych w ostatnim kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, czyli 12 779 292 zł.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Gil - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »