Reklama

GEOINVENT (GEO): Zawarcie istotnej umowy (umowa podwykonawcza)

Zarząd GeoInvent SA ("Spółka") informuje niniejszym, że powziął informację o podpisaniu, przez spółkę z branży geodezyjno-kartograficznej - będącej wykonawcą projektu budowy georeferencyjnej bazy danych przestrzennych ("Wykonawca") zleconego przez Skarb Państwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii ("Zamawiający") - umowy podwykonawstwa ze Spółką (jako podwykonawcą; w ramach przedmiotowej umowy Spółka pełni rolę podwykonawcy). Zlecony Spółce projekt podwykonawczy z zakresu budowy georeferencyjnej bazy danych przestrzennych dotyczy trzech powiatów z zachodniego obszaru Polski.

Reklama

Przedmiotowy, zlecony Spółce w ramach umowy podwykonawstwa projekt budowy georeferencyjnej bazy danych przestrzennych jest trzyetapowy. Zgodnie z postanowieniami umowy podwykonawstwa, zakończenie prac pierwszego etapu przewidziano z początkiem kwietnia 2012 roku, koniec drugiego etapu - w czerwcu 2012 roku, natomiast koniec trzeciego etapu prac - z początkiem sierpnia 2012 roku.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu realizacji przedmiotu umowy (wynagrodzenie za realizację trzech etapów) została określona w łącznej kwocie brutto wynoszącej 641.082 zł. Należne Spółce, na podstawie przedmiotowej umowy podwykonawstwa, wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie poszczególnych, w/w trzech etapów prac, a kwota brutto tego wynagrodzenia za poszczególne etapy została ustalona w sposób następujący: wynagrodzenie za realizację I-szego etapu prac - 195.127,20 zł brutto, wynagrodzenie za realizację II-giego etapu prac - 307.636,52 zł brutto, wynagrodzenie za realizację III-ciego etapu prac - 138.318,42 zł brutto.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy podwykonawstwa, jeżeli na Wykonawcę zostanie nałożona kara umowna bądź zostanie ustalony obowiązek odszkodowawczy wynikający z niewykonania lub nienależytego wykonania tej części prac wynikającej z umowy z Zamawiającym, która została powierzona Spółce (jako podwykonawcy) i za które niewykonanie lub nienależyte wykonanie ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych - Spółka zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w takiej wysokości, w jakiej Wykonawca został obciążony karą umowną przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Spółki. Niezależnie od powyższego Spółka zobowiązana jest także do zapłaty kary umownej w wysokości 15% umówionego wynagrodzenia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Spółka.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium istotności przyjęte przez Spółkę (wartość przychodów w okresie czterech ostatnich pełnych kwartałów kalendarzowych) i tym samym przedmiotową umowę należy uznać za istotną dla działalności GeoInvent SA i mogąca mieć wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Spółki.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Stanios - Prezes Zarządu
Grzegorz Kurzeja - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: GEOINVENT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »