Reklama

FACHOWCY (FAV): Zawarcie istotnych umów - raport 15

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z faktem iż:


1/ FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („FULCRUM FIZ”) objął 6.036.473 (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H Emitenta po cenie emisyjnej 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 603.647,30 zł (sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści groszy);


2/ Mezzo Capital sp. z o.o. objęła 1.039.294 (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii H Emitenta, po cenie emisyjnej 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 103.929,40 zł (sto trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy);

Reklama


3/ NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze objęła 2.924.233 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii H Emitenta, po cenie emisyjnej 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 292.423,30 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i trzydzieści groszy);


oraz w związku z:


1/ zawarciem przez Emitenta z FULCRUM dwóch umów pożyczki i porozumienia, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 56/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.;


2/ wpłatą przez Mezzo Capital sp. z o.o. zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.;


3/ wpłatą przez NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprzez zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r.


w dniu 21 stycznia 2016 roku Emitent zawarł trzy umowy potrącenia, na podstawie których doszło do kompensaty wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a FULCRUM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Mezzo Capital sp. z o.o. oraz NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze. Na podstawie przedmiotowych umów doszło do kompensaty następujących wierzytelności:


A) Przysługującej Emitentowi wobec FULCRUM Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („FULCRUM FIZ”) z tytułu objęcia 6.036.473 (sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii H Emitenta przez FULCRUM FIZ za kwotę 603.647,30 zł (sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści groszy) i przysługującej FULCRUM FIZ wobec Emitenta z tytułu zobowiązań Emitenta wynikających z dwóch umów pożyczki, o których Emitent informował raportem bieżącym 56/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. - kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta i FULCRUM FIZ nastąpiła do wysokości wierzytelności niższej, przy czym pozostała Emitentowi do spłaty (po dokonaniu powyższego potrącenia) kwota wynikająca z ww. umów pożyczki, potwierdzona porozumieniem z dnia 28 stycznia 2016 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r., została spłacona przez Emitenta w dniu 9 lutego 2016 r.


B) Przysługującej Emitentowi wobec Mezzo Capital sp. z o.o. z tytułu 1.039.294 (jeden milion trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcji serii H Emitenta przez Mezzo Capital sp. z o.o. za kwotę 103.929,40 zł (sto trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści groszy) i przysługującej Mezzo Capital sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu zobowiązania Emitenta wynikającego z dokonanej przez Mezzo Capital sp. z o.o. wpłaty zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. - kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta i Mezzo Capital sp. z o.o. nastąpiła w całości (ww. wierzytelności umorzyły się wzajemnie).


C) Przysługującej Emitentowi wobec NextField Investments Limited z siedzibą na Cyprze z tytułu objęcia 2.924.233 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji serii H Emitenta przez NextField Investments Limited za kwotę 292.423,30 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i trzydzieści groszy) i przysługującej NextField Investments Limited wobec Emitenta z tytułu zobowiązań Emitenta wynikających z dokonanych przez NextField Investments Limited wpłat zaliczek na podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. – kompensata wierzytelności nastąpiła do wysokości wierzytelności niższej.


Ww. umowy potrącenia zostały zawarte pod warunkiem rejestracji przez Sąd prowadzący rejestr przedsiębiorców dla Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii H. Ww. warunek został spełniony - Emitent poinformował raportem bieżącym nr 12/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją akcji serii H.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »