Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie istotnych umów długoterminowych.

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 12 grudnia 2011 roku Spółka otrzymała podpisane zwrotnie przez kontrahenta, tj. spółkę osobową prawa handlowego z siedzibą w województwie pomorskim - działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii (farma wiatrowa), dwie umowy długoterminowe (tj. z okresem obowiązywania przez pięć lat od daty zawarcia każdej z przedmiotowych umów, z możliwością ich prolongowania o kolejne dziesięć lat), zawarte przez Spółkę z tym kontrahentem, w następującym przedmiocie i zakresie:

Reklama

(1) umowa na zakup energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa), przy czym wartość zawartej umowy (planowanych dostaw) w pierwszym roku jej obowiązywania (z uwagi na ustalony, roczny wolumen dostaw energii i ustaloną dla pierwszego roku obowiązywania umowy jednostkową cenę sprzedaży 1 MWh dostarczanej energii) wynosi 2.979,1 tys. zł; z uwagi na ustalenie przez Spółkę i kontrahenta w treści przedmiotowej umowy, że wysokość jednostkowej ceny sprzedaży 1 MWh w drugim roku i kolejnych latach obowiązywania umowy będzie indeksowana, zaś indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana - łączna wartość zawartej umowy, przy założeniu niezmienności jednostkowej ceny sprzedaży energii elektrycznej (braku wpływu indeksacji na jednostkową cenę sprzedaży) wynosi 14.895,2 tys. zł;

(2) umowa na zakup (przeniesienie) praw majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa), przy czym wartość zawartej umowy (planowanego przeniesienia praw majątkowych) w pierwszym roku jej obowiązywania (z uwagi na ustalony, roczny wolumen praw majątkowych i ustaloną dla pierwszego roku obowiązywania umowy jednostkową cenę sprzedaży praw majątkowych) wynosi 4.249,6 tys. zł; z uwagi na ustalenie przez Spółkę i kontrahenta w treści przedmiotowej umowy, że wysokość jednostkowej ceny sprzedaży prawa majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia w drugim roku i kolejnych latach obowiązywania umowy będzie indeksowana, zaś indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana - łączna wartość zawartej umowy, przy założeniu niezmienności jednostkowej ceny sprzedaży tych praw majątkowych (braku wpływu indeksacji na jednostkową cenę sprzedaży) wynosi 21.247,8 tys. zł.

Zawarcie ze wskazanym kontrahentem przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych (Spółka informowała o określeniu przez Zarząd i stosowaniu przez Spółkę przyjętego progu istotności w odniesieniu do raportowania o istotnych kontraktach zawieranych przez Spółkę w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 2/2011 z dnia 08.12.2011 r.). Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych umów może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »