Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie istotnych umów długoterminowych. - raport 49

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2012 roku powziął wiadomość o zawarciu przez Spółkę ze spółką z siedzibą w województwie wielkopolskim, działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, dwóch umów długoterminowych z dnia 14 czerwca 2012 r.:

1) umowę przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii Nr 93/PM/12 (dalej: "Umowa nr 93/PM/12") oraz

Reklama

2) umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Nr 30/MA/12 (dalej: Umowa nr 30/MA/12).

Przedmiotem Umowy nr 93/PM/12 jest przenoszenie Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 93/PM/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu Praw Majątkowych będących przedmiotem umowy oraz zapłaty ustalonej w umowie ceny sprzedaży. Ponadto Spółka zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczenia płatności w formie gwarancji bankowej na rzecz sprzedającego przez cały okres trwania umowy, do wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).

Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 93/PM/12 wynosi: 34.021.250 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży praw majątkowych, obowiązującej dla pierwszego okresu obowiązywania tej ceny, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku (okres obowiązywania ceny ustalany i aktualizowany jest każdorazowo dla okresów kwartałów kalendarzowych) i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanych praw majątkowych będących przedmiotem wyżej wymienionej umowy.


Umowa nr 30/MA/12 nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych obciążających Spółkę.


Umowa nr 93/PM/12 została zawarta do 13 czerwca 2022 r. W szczególności umowa może zostać wypowiedziana (z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia) w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 14 dni lub gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja. Umowa nr 93/PM/12 ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy nr 30/MA/12.


Przedmiotem Umowy nr 30/MA/12 jest zakup przez Spółkę energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 30/MA/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu w całości wyprodukowanej przez kontrahenta, w Odnawialnym Źródle Energii, energii elektrycznej oraz pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. Ponadto Spółka zobowiązała się do ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej na rzecz sprzedającego przez cały okres trwania umowy, do wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).

Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 30/MA/12 wynosi: 23.750.000 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży energii elektrycznej dla okresu od dnia 1 czerwca 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy (okres obowiązywania ceny ustalany jest dla okresu od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego) cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem wyżej wymienionej umowy;


Umowa nr 30/MA/12 nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych obciążających Spółkę.


Umowa nr 30/MA/12 została zawarta na czas do 13 czerwca 2022 r. W szczególności umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 14 dni lub gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja. Umowa nr 30/MA/12 ulega rozwiązaniu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy nr 93/PM/12.

Zawarcie ze wskazanym kontrahentem przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych przez łączną, szacunkową wartość przedmiotowych umów (57.591,25 tys. zł). Każda z tych umów z osobna również stanowi umowę istotną wg przyjętych przez Spółkę kryteriów. Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych umów może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | wiadomość | ze | +18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »