Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie istotnych umów długoterminowych. - raport 53

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 3 lipca 2012 roku powziął wiadomość o zawarciu przez Spółkę ze spółką z siedzibą w województwie pomorskim, działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, dwóch umów długoterminowych z dnia 28 czerwca 2012 r.:

Reklama

1) umowę przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii Nr 95/PM/12 (dalej: "Umowa nr 95/PM/12") oraz

2) umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Nr 29/MA/12 (dalej: Umowa nr 29/MA/12).

Przedmiotem Umowy nr 95/PM/12 jest przenoszenie Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 95/PM/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu Praw Majątkowych będących przedmiotem umowy oraz zapłaty ustalonej w umowie ceny sprzedaży.

Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 95/PM/12 wynosi: 29.033.662,50 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży praw majątkowych, obowiązującej dla pierwszego okresu obowiązywania tej ceny, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku (okres obowiązywania ceny ustalany i aktualizowany jest każdorazowo dla okresów kwartałów kalendarzowych) i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanych praw majątkowych będących przedmiotem wyżej wymienionej umowy.

W Umowie nr 95/MA/12 Strony przewidziały następującą karę umowną nałożoną na Spółkę, w przypadku gdyby umowa została rozwiązana z jej winy. Spółka musiałaby w takim przypadku, zapłacić kwotę równą iloczynowi ilości świadectw pochodzenia odpowiadających prognozowanej ilości energii elektrycznej wskazanej w zawartej między stronami umowie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii ustalonej dla miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy oraz ceny świadectw Pochodzenia ustalonej w zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa nr 95/PM/12 została zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia przystąpienia do realizacji Umowy , możliwością prolongaty na kolejne 10 lat. W szczególności umowa może zostać wypowiedziana (z zachowaniem sześćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia) w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni lub gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja (w dniu w którym ta decyzja stała się ostateczna)


Przedmiotem Umowy nr 29/MA/12 jest zakup przez Spółkę energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 29/MA/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu w całości wyprodukowanej przez kontrahenta, w Odnawialnym Źródle Energii, energii elektrycznej oraz pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe. Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 29/MA/12 wynosi: 19.876.770,00 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży energii elektrycznej dla okresu od dnia 28 czerwca 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy (okres obowiązywania ceny ustalany jest dla okresu od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego) cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w tych kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem wyżej wymienionej umowy;

W Umowie nr 29/MA/12 Strony przewidziały następującą karę umowną nałożoną na Spółkę, w przypadku gdyby umowa została rozwiązana z jej winy. Spółka musiałaby w takim przypadku, zapłacić kwotę równą iloczynowi prognozowanej ilości energii elektrycznej w miesiącu kalendarzowym w którym nastąpiło rozwiązanie umowy oraz ceny Energii elektrycznej obowiązującej w momencie rozwiązania Umowy.

Umowa nr 29/MA/12 została zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia przystąpienia do realizacji Umowy , możliwością prolongaty na kolejne 10 lat. W szczególności umowa może zostać wypowiedziana (z zachowaniem sześćdziesięciodniowego okresu wypowiedzenia) w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień Umowy, które nie zostało usunięte w ciągu 30 dni lub gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja. (w dniu w którym ta decyzja stała się ostateczna)


Zawarcie ze wskazanym kontrahentem przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych przez łączną, szacunkową wartość przedmiotowych umów (48.910,43 tys. zł). Każda z tych umów z osobna również stanowi umowę istotną wg przyjętych przez Spółkę kryteriów. Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych umów może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarzadu

Dowiedz się więcej na temat: wiadomość | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »