Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie istotnych umów długoterminowych. - raport 72

Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 11 września 2012 roku powziął wiadomość o zawarciu przez Spółkę ze spółką z siedzibą w województwie dolnośląskim, działającą w obszarze odnawialnych źródeł energii, dwóch umów długoterminowych z dnia 26 lipca 2012 r.:

1) umowę przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii Nr 97/PM/12 (dalej: "Umowa nr 97/PM/12") oraz

Reklama

2) umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Nr 33/MA/12 (dalej: Umowa nr 33/MA/12).


Przedmiotem Umowy nr 97/PM/12 jest przenoszenie Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 97/PM/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu Praw Majątkowych będących przedmiotem umowy oraz zapłaty ustalonej w umowie ceny sprzedaży.

Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 97/PM/12 wynosi: 80.765.023,49 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży praw majątkowych, obowiązującej dla pierwszego okresu obowiązywania tej ceny, tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku (okres obowiązywania ceny ustalany i aktualizowany jest każdorazowo dla kolejnych lat) i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanych praw majątkowych będących przedmiotem wyżej wymienionej umowy.

Przy wyżej opisanych założeniach roczne szacowane obroty Spółki wynikające z Umowy nr 97/PM/12 wynoszą: 4.750.883,73 złotych.

W Umowie nr 97/MA/12 Strony nie przewidziały żadnej kary umownej, która mogłaby być nałożona na Spółkę. Umowa wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Umowy nr 33/MA/12 i obowiązuje do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy nr 33/MA/12. Umowa może zostać wypowiedziana, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa również może zostać wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja (w dniu w którym ta decyzja stała się ostateczna).


Przedmiotem Umowy nr 33/MA/12 jest zakup przez Spółkę energii elektrycznej wyprodukowanej w Odnawialnym Źródle Energii. W ramach Umowy nr 33/MA/12 Spółka zobowiązała się w szczególności do zakupu całości wyprodukowanej przez kontrahenta, w Odnawialnym Źródle Energii, energii oraz pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe.

Szacowana przez Spółkę wartość Umowy nr 33/MA/12 wynosi: 54.931.483,97 złotych. Wartość ta została ustalona przez Spółkę, jako iloczyn:

(-) ustalonej w umowie jednostkowej ceny sprzedaży energii elektrycznej dla okresu od dnia przystąpienia do umowy do dnia 31 marca 2013 roku i założeniu, że w kolejnych okresach obowiązywania umowy (okres obowiązywania ceny ustalany jest dla okresu od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego) cena ta pozostanie na niezmienionym poziomie (w treści umowy strony przewidziały zasady indeksacji ceny w kolejnych okresach, jednakże indeksacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźniki, których wartość na dzień zawarcia umowy nie jest znana),

oraz

(-) szacowanych ilości (wolumenu) zakupywanej energii elektrycznej będącej przedmiotem wyżej wymienionej Umowy;

Przy wyżej opisanych założeniach roczne szacowane obroty Spółki wynikające z Umowy nr 33/MA/12 wynoszą: 3.231.263,76 złotych.


W Umowie nr 33/MA/12 Strony nie przewidziały żadnej kary umownej, która mogłaby być nałożona na Spółkę. Umowa nr 33/MA/12 została zawarta na okres 17 lat (licząc od dnia Przystąpienia do Realizacji Umowy ) z możliwością prolongaty na kolejne lata. Planowany termin uruchomienia produkcji energii i tym samym termin przystąpienia do realizacji Umowy nastąpi w 2015r. Umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa również może zostać wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, gdy którejkolwiek ze stron umowy została cofnięta lub wygasła wymagana koncesja (w dniu w którym ta decyzja stała się ostateczna).

W przypadku gdyby kontrahent (Wytwórca) nie złożył Spółce Oświadczenia o Przystąpieniu do Realizacji Umowy do dnia 31 grudnia 2012 r., Umowa będzie uważana za nigdy nie zawartą.


Zawarcie ze wskazanym kontrahentem przedmiotowych umów zostało uznane przez Zarząd Spółki za istotne, ze względu na przekroczenie wartości 5% przychodów Spółki z ostatnich czterech pełnych kwartałów kalendarzowych przez łączną, szacunkową wartość przedmiotowych umów (135.696,51 tys. zł). Każda z tych umów z osobna również stanowi umowę istotną według przyjętych przez Spółkę kryteriów. Zdaniem Zarządu Spółki, realizacja przedmiotowych umów może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Aldona Piłka - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »